Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  

   Rimalányok 
 
 honlapja

 

Kép 

 ~ ~ ~ 

1913. március 3 - 1982. szeptember 29. 

"a lélek soha nem aluszik"

 ϒ

 ~ ~ ~ 

https://www.youtube.com/watch?v=XE691oZSVrg

 ~ ~ ~  

 

" Ég és Föld között . . ."

 

" Amíg Jóságot, Szépséget és Bölcsességet az áldott jószívű Sis-Tórem irányította, addig Ármányt, Ördögöt és Halált minden esetben Hárpia-Tórem küldötte az embe­rek szomorú eseményeihez. Hárpia-Tóremet nem akarta feleségül venni Sis-Tórem, de az egy éjjel bagoly alakjában a mellére ült és majdnem megfojtotta. Sis-Tórem se­gítségért kiáltott és akkor Hárpia-Tórem átváltozott fehér galambbá és a trónus sar­kából megszólalt:

- Segítek rajtad! Elmondom a varázsigét! Rögtön megszabadulsz a fulladástól, ha feleségül veszel! Ha magadhoz térsz, menj Ata-Isis szentélyébe, s ott megtalálod mennybéli mátkádat!

Ekkor bagoly alakjában felpattant Sis-Tórem mellére és addig fojtogatta, gyömö­szölte, amíg fuldokolni kezdett, majd kirepülve a szentély felé szállt. Lassan magához tért Sis-Tórem. Felkelt. Kivánszorgott a jóságos Égi-Atya szentélyébe, ahol habfehér, fényes ruhácskában~ kibontott hajával ott üldögélt Sis-Tóremnek a szobra előtt Hár­pia-Tórem, akit az Égfiak közül eddig senki nem akart feleségül venni a boszorkány­ságra hajlamos természete miatt.

Sis-Tórem először elszomorodott. Azt gondolta: Jobb lett volna megfulladni, mint ennek a szépséges, galambsimaságú démonnak a férjévé lenni." Azonban Hárpia-Tó­rem olyan csábító tekintettel nézett rá, hogy még a lábai is meggémberedtek, s jóleső­en tűrte a szerelemre vágyó leányka hozzásimulását, aki nyomban leányszobájába ve­zette. Utána kart-karba öltve Ata-Isishez járultak, aki engedélyezte, hogy férj-feleség legyenek. Első fiuk Numi-Tórem szófogadó gyermek volt, édesapjának, Sis-Tóremnek minden parancsát teljesítette, de az édesanyjától Hárpia-Tóremtól nagyon félt. Amíg Sis-Tórem nagyon örült, hogy Numi-Tórem feleségül vette a jóságos Joli-Tóremet, addig Hárpia-Tórem azon volt, hogy menyét mindig szomorítsa. Még Sis-Tóremet is a menyük ellen uszította. Ezért a jó após panaszra ment Ata-Isis trónusához, aki go­noszsága miatt Hárpia-Tóremet megátkozta:

- Soha nyugta egy percre sem lehessen. Csak aludni jöjjön az Égiekhez! Ármány, Ördög és Halál csak rajta keresztül mondhatja el kívánságait Ata-Isisnek, aki a nagy világmindenséget olyan bölcsen kormányozza. Rossz-Asszony mivoltát az Égiekkel szemben örökre korlátoznia kell. Boszorkányságát az Égiekre át nem ruházhatja! A Világ-Hónapok rendjét és azok fejlődését ellenőrizheti! A beavatottak homlokán az Égiek óm jelzését szabályozhatja, de Ata-Isisnek az Égi-Békességre való igyekezetét meg nem akadályozhatja!

Az első medvetor ötödik napját közös elhatározással Joli-Tóremnek, a Föld-Anyá­nak a napjává tették. Mind a 24 sámán elmondta, amit a jó és rossz-szellemektől hallottak a Föld-Anyáról. Utolsónak Agaba fősámán kötötte fel a szertartási övet és így szólt: Amikor Joli-Tórem megteremtette a Földet, a legfelsőbb Égi-Atyának, Ata-­Isisnek kérésére elültette a vöröshasú cethal hátán a tengerből felhozott termékeny földre az égigérő szent fa magvát. Kaltes-asszony pedig a saját kezével formált emberekbe belelehelte a Jó-Szellemnek lelkét. Itt soha nem volt bogarat megfagyasztó tél, bőven termett a föld, sok jó gyümölcsöt. Ármány, a Rossz-Szellemek vezére azonban belopódzott az emberek szívébe és rábírta a dölyfös gazdagokat, ne hallgassanak a Jó­-Szellemek sámánjaira, hanem építsenek égígérő palotát, amelyen át beléphet minden­ki a Terembura kapuján az első égbe, ahol a megholtak lelkei tanyáznak, hogy bejut­hassanak a második vagy harmadik égbe, a megnyugodott lelkek birodalmába, ahol a Tóremek nagy bőséget teremtettek. Ugyanis a nyugtalan lelkek az elintézetlen dol­gaik végzésére kötelesek visszajönni a földre, hogy az elrontott régi életüket rendez­zék. Azért az égi tudással rendelkező sámánok a megholtak lelkeivel beszélhetnek, mivel égi szemeikkel láthatják és hallhatják őket."

1/A. Arvisura részlet

Képtalálat a következőre: „life tree”

 

~

 

e-mail címünk: hunasziz@citromail.hu

 

 ϒ