Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÜZENŐFAL

2008.06.18

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.01.11 17:53)

.
/2/Akkor csodálkozva megkérdeztem: "És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek?" Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: "Az igaz, hogy Ő már nem tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Ő". Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miközben néztem a siető léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a könnyeimet, miközben arra gondoltam: "Ez a szerelem, ez az, amit az élettől szeretnék!... Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi szerelem?!... nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni annyit jelent, hogy elfogadjuk a társunkat olyannak, amilyen éppen most, vagy amilyen lesz a jövőben. Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van". Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy tudjunk táncolni az esőben is!
-

Ujgur

(Ibos, 2011.01.04 11:45)

A Kinaiak ismét halált osztottak rokonainkra:
http://www.ujgur.hu/hirek/halalra-iteltek-egy-19-eves-ujgur-diaklanyt-kinaban/

MAGYAR

(Bende, 2010.12.08 06:13)

Alföldi Géza

Örök magyar

Mondják: a hitünk olaszoktól kaptuk,
kultúrát a németek adtak,
harcolni a török tanított meg,
énekelni a szlávok...

nem vitázok!

leszek hitetlen, tudatlan,
harcban esetlen, ügyetlen a dalban,
visszaadok mindent, amit mások
magukénak akarnak vitatni belőlem!
nem kell idegen. Valami marad
a végén, ami csak magyar bennem,
amit Ázsiából hoztunk, s
el nem sikkasztották aljas századok,-
ha egyetlen porszem talán,-
de az új világ új hajnalán
felépítem belőle majd
az igazi, az ősmagyart!

Viroláj tanítása

(Piroska, 2010.12.07 21:51)


Színuruny lajtergya fíny suhan által
a bérceknek háta megett.
Nyílik az Útnak az ajtaja Nálad -
a szíveddel átöleled.

Hölyü kiált hármat.
Hetet lép a lábad.
Kilenc taps csattanjon!
Tíz Nevet szól szájad.

Első név az Íz - Ten,
Világ Teremtője.
Második név Jézus,
Világ Megmentője.
Harmadik név Mária,
Baudug Aszan Anyánk.
Negyedik név Anna,
Szerelmetes Ómánk.
Ötödik név ÉN - LIL,
Lélek Elhozója.
Hatodik név ÉN - KI,
a Valóság Sója.
Hetedik név Ősur,
Népünk Ősvezére.
Nyolcadik név Szemur,
Ős Napkelet Fénye.
Kilencedik Hadur,
Lázadás Vezére.
Tizedik név Tan - Dur,
Ősök Követője.

Felszárnyall lelkedbül imádság galambja.
Nyíljon Világosság! Kárpátos - Hon Magva.
Szülessen Szeretet minden beteg lénybe!
Vezessen Jézusunk magához, a Fénybe!
Napkeletről keljen Új Hon Nemzetsége!
Sötétség korának Úr Fényében VÉGE!
S az Új Üdü Körnek EZ LÉSZEN IGÉJE!

ÖMIN

Angyalok üzenete

(Ani , 2010.10.31 08:04)

http://www.youtube.com/watch?v=R4vreQbBy7k

Tonuzoba

(Bende, 2010.10.30 08:38)

Megyek meghalni - párom -, jer velem.
a német isten nem lesz Istenem.

Az Öreg-Istent hittem eddig én,
KI mennydörög a magas ég ívén.

Az Öreg-Istent, akinek szeme
Arany nyilával tűz e földre le.

A német isten komoly és szelíd,
De vasba önti harcos híveit

KeresztJe kard. Oltára félhomály,
Mennykő helyett a sípja orgonál

A német isten szőke, idegen.
Az Öreg-Isten jó Uram nekem

Ha magyar földön híve nem marad,
Megyek pihenni magyar föld alatt.

Megyek meghalni - párom - jer velem
Földi Ősanyánk ölébe - csendessen.


Juhász Gyula: Tonuzóba

Biblia

(Piroska, 2010.10.23 22:25)

Kedves Bende!
Hát, nekem sem a szentírásom a Biblia:
"A zsidó mindent, a mi az Ó testamentomban foglaltatik, szentül hisz vagy legalább azt állítja, hogy a benne foglaltakat hiszi. Ha úgy van, akkor éppen az Ó testamentom az, mely állításukat, hogy zsidó nem szánja magát rá embervér ontására leginkább megczáfolja. Eltekintvén attól, hogy Kain az összes emberiség apjának egyik fia saját fivérét megöli, Kain maga előde volt Mózes szerint az egész emberiségnek, az egész Ó testamentom hemzseg elkövetett gyilkosságoktól. Ábrahám fiát Izsákot akarja meg¬ölni, ha őt az angyal föl nem tartóztatja és egy kost nem állit helyébe véráldozatul. Jephta lányát áldozza föl. Mózes maga is egy egyiptomit öl meg, ki egy járomba fogott zsidót kínoz. Hát Jáel, ki Sziszera fülébe szeget ver, Judit, ki Holofernesnek fejét levágja, és Acháb, ki Jezabelt ebekkel tépeti szét, Joab, ki Athaliát megöleti stb."...Kosztolányi Dániel

Na, ilyen nincs a mi történelmünkben, nincs az Arvisuránkban.
Egy nem pénzen vásárolt, valamely idegen, hanem Igaz Magyar!

Biblia

(Bende, 2010.10.23 21:46)

Kedves Molnár B. Antal!
Több millió könyv közül sikerült Önnek a Bibliát kiválasztani, melynek "régi használója" is, mely nem vezet félre. Hatalmas teljesítmény egy ember életében ennyi könyvvel megismerkedni.
Bizony, a Biblia mellett, Nekünk Hun és Magyar embereknek szükségünk van még mellé olvasni igaz könyveket is - valószínű a több millió között nem szereplő -, mert őstörténetünket nem tudjuk az Ószövetségből kiolvasni. Pedig, Ön is tudhatja, Hun fajú népként sok ezer éves történelmünk van, tele tárgyi, szellemi hagyatékokkal melyet őriznek népmeséink, népdalaink, regéink, mondáink, nyelvünk, hitvilágunk.
Jómagam nem tudok mindenben egyet érteni, szíves ajánlása ellenére sem. Pld.: Mózes I. könyve 17. rész:
10. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok.
11. És metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.
12. Nyolcznapos korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való.
13. Körűlmetéltetvén körűlmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségűl lesz az én szövetségem a ti testeteken.
14. A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mert felbontotta az én szövetségemet.

Nekünk, Magyaroknak bizony a Biblia mellé meg kell ismernünk az Arvisurát is.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2010.10.23 19:14)

Kedves Mindenki ! Ha valaki komoly és hasznos olvasni valót keres, biztatom,hogy a legjobb,leg hasznosabb mit én találtam a sok sok millió könyv közül a Könyvek Könyve a BIBLIA !!
Biztos lehet benne mindenki,hogy nem téved el rajta, nem,vezet félte senkit, biztos utat mutat, jó irányba vezet, tanácsot és segítséget nyújt még a 21.század útveszőiben is !!
Áldott tanulmányozást, sok boldog órát a társaságában !!
/egy régóta használója a Bibliának/

Hétféle Boldogasszony?

(Hunasziz, 2010.04.14 16:10)

Kedves Érdeklődő!

Bocsánat a kései válaszért.
Az Arvisura szerint Boldogasszony Anyahita volt. Őt nevezték így. Leányát Éát (Évát) pedig férjhezmenetele után Kisboldogasszonynak. Éa örökölte Édesanyja után a legnagyobb fokú beavatottságot.
Boldogasszony napja augusztus 15.

"A Földanya és a Boldogasszony a magyarság szemében egy és ugyanaz, az ős-magyar vallás Aranyasszonya"

A többi Boldogasszonnyal kapcsolatosan segíteni nem tudok. Úgy gondolom a Keresztény Egyházon kívül máshol nem található meg a hétféle.

Hétféle Boldogasszony kultusz

(Hunasziz, 2010.03.28 10:10)

Keresztény vallás mentesen is eltudod mondani a régi rend alapján hogy volt.

Hét Boldogasszony kultusz

(Hunasziz, 2010.03.11 10:52)

A „hét Boldogasszony” napjai:

1, Gyertyaszentelő Boldogasszony vagyis Boldogasszony tisztulása (február 2.).

2, Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Üdvözítőnek Mária méhében való fogantatása (március 25.: éppen 9 hónappal karácsony előtt)

3, Sarlós Boldogasszony, vagyis Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.).

4, Nagyboldogasszony napja, vagyis Mária mennybevétele (augusztus 15.).

5, Kisasszony napja, vagyis Mária születése napja (szeptember 8.).

6, a Boldogságos Szűz rózsafüzérének ünnepe, október első vasárnapján

7, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe (december 8.).

Hétféle Boldogasszony kultusz

(Huss, 2010.03.04 20:38)

Ti biztosan tudjátok a Hétféle dolgot mit értenek alatta? Köszönöm előre is hajrá. Sajnos nem sikerült érdemben semmit sem találnom.

Többet szeretnék tudni

(bea.baloghmail@mailbox.hu, 2010.01.09 17:46)

Nem tudom miért, de 6. hónapja vissza- vissza térek a hasonló tartalmú honlapokra (bár ez teljesen egyedi). Ha lehetséges, akkor többet szeretnék megtudni a magyar őstörténetről, ürülnék, ha ajánlanának valamit, vagy valakit.Ürülnék egy személyes találkozásnak is. Balogh Beáta történelem szakos tanár, újságíró

Jozsónak

(Hunasziz, 2010.01.05 21:58)

Kedves Jozsó!

A Yotengrit egyházzal kapcsolatosan valószínű, hogy félreértettél. Én nem az egyházat ítéltem meg. Azt írtam akkor, hogy az ami a Nyírkai jóslattal kapcsolatosan, mint magyarázó szöveg le van írva számomra elfogadhatatlan. Mégpedig azért, mert alapjaiban teljesen másként értelmezi, mint ahogy az én olvasatomban értelmezhető.
Nem szeretnék más vallás számára esetleg sértő megnyilatkozásokat tenni, ezért nem részletezem, hogy mivel nem értek egyet.
Én Máté Imre szavaival élve "ázsianosztalgiával hódító nemzetnacionalista" vagyok, aki szerint Jézus nem zsidó volt, és "alacsony műveltségi szintemnél fogva", Mani öspörös számomra szent.
Azt a sort pedig, mikor azt idéztem, hogy ezek a sorok az Ősök üzenetét közvetítik azért írtam le, mert mindenkinek vannak Ősei, de az én Őseim ilyen üzenetet nem küldenének nekem.
Az, hogy Kózsdi Tamás kinek az üzenetét közvetíti, megint az Ő dolga. Ennek úgy érzem az Arvisurához nincs köze. Hogy kutatja azt, nemes szándékra vall. Mindenkinek csak a javát szolgálhatja az Arvisura kutatás.

Azzal teljesen egyetértek, hogy Egységünk az nincs. Talán az is baj, hogy az "igaziak" még a színfalak mögött vannak. Legjobban Alföldi Géza: Vezér című verse példázza ezt. És a vers vége talán a megoldást is megadja.

Szeretettel

Hunasziz

jozsob@gmail.com

(Jozsó, 2010.01.05 11:00)

Kedves Hunaszisz!
Végig böngészve honlapját és üzeneteit a következőt
kívánom megjegyezni, a Yotengrit egyházat megítélni, illetve egymondattal elvetni felületességre vall.
Az alább említett cím nem ad megfelelő képet, kiragadott rész, ez olyan mint ha én a jeles Arvisura kutató Kozsdi Tamást a következő link alapján akarnám bemutatni valakinek:
http://www.kozsditamas-terhirado.eoldal.hu/cikkek/blog/jar-hun-a---kapcsolatfelvetel-lehetosege
--------------------------------------
Az Arvisurába az a "szép hogy minden jelentős nemzetség - népség rokonunk" - és mégis egyes egyedül állunk a nagy világban jelenleg!
A megértésről és párbeszédről papol minden Nemzeti érzelmű, csak nem e szerint cselekszik!
Nem tudom hogy képzelik az egyes képviselők azt a nagy NEMZETI EGYSÉGET a másik fél megismerése nélkül?

Áldás-békesség

dsfgd@sdfs.ko

(Én, a Jeti, 2009.12.07 01:23)

Látogass el a Pokol Studio megújúlt oldalára!

http://pokolstudio.site11.com

csuhaj@freemail.hu

(ihaj -csuhaj, 2009.12.06 18:59)

szabozsnak
Tévedés,hogy a sokszínűség erősítene,hacsak nem a széthúzást,a rosszat.Láttál már vegyes erdőt ahol az azt alkotó fák egyike sem képes akkorára nőni,mint ott ahol csak egy bizonyos fajta él? Nem látod,hogy amelyik országban több nép él annyi érdek ütközik?Láttál már egymással barátkozó oroszlánt és gepárdot.Ha ehhez hozzá veszed,hogy van tájidegen nép amelyik nem is akar az őshonos néppel egy irányba húzni,sőt ellene tesz,akkor mit erősít a sokszínűség?

Válasz "eandzsi"-nak

(Hunasziz, 2009.09.15 13:20)

Kedves Érdeklődő!

Kérésednek eleget téve felcímkéztem az Élettér sorozat képeit. Ha megnézed őket, megjelenik egyben az is, hogy hol készültek.

eandzsi@freemail.hu

(Belső csend, 2009.09.14 12:04)

Kedves Hunasziz!

A Fotók - Föld - Élettér sorozat képei hol készültek?


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Következő »